Будівельні роботи

Автор: | 15 октября 2012

budivelni-robotiБудівельні роботи — це роботи, які виконуються на будівельному майданчику або об’єкті при зведенні різних  споруд і будівель. Є загальнобудівельні, а також спеціальні будівельні роботи. Загальнобудівельні роботи класифікують залежно від застосовуваних (переробляємих) матеріалів або зводимих конструкцій:  монтажні, пальові, слюсарні, оздоблювальні, кам’яні, покрівельні, земляні, бетонні, арматурні і інші. До спеціальних будівельних робіт належать: електромонтажні роботи , санітарно-технічні, теплоізоляційні, гідроізоляційні та інші. Іноді назва будівельних робіт походить від назви частин або елементів зведених споруд і будівель (наприклад, грубні роботи, ряжеві, влаштування підлог і т.д.) або особливостями зовнішніх умов (підземні роботи, підводні, зимові і т.д.).

Відповідно до послідовності виконання будівельні роботи поєднують в дві основні групи: підготовчі роботи і основні (до них відносять всі загальнобудівельні роботи). В окрему групу об’єднані роботи допоміжні (наприклад, пристрій риштовання, кріплення стінок котловану, ущільнення ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод і т.д.) і приховані роботи.

Кожен з видів будівельних робіт складається з ряду окремих взаємопов’язаних процесів будівельних. У відповідності зі способом їх виконання, а також складності процеси будівельні підрозділяють на: ручні, механізовані, комплексно-механізовані. В наші дні основні види трудомістких і важких робіт (штукатурні, бетонні, земляні та інші) зазвичай виконуються за допомогою будівельних машин або механізованих пристосувань і інструментів, і тільки при неможливості їх застосування або при малих обсягах подібних робіт — вручну.

Будівельні роботи по мірі розвитку індустріалізації будівництва набувають все більшою мірою характер монтажних робіт, тобто будівлі механізовано збираються і відбуваються з деталей і елементів, які виготовляються на промислових підприємствах. Найбільш трудомісткі процеси при цьому здійснюються в заводських умовах. Деталі й будівельні конструкції укрупнюються, рівень їх заводської готовності підвищується.

Будівельні роботи на об’єктах або на частині будь-якого об’єкта) можуть бути виконані поточно, паралельно або послідовно. Потокова форма організації будівельних робіт є найбільш ефективною, оскільки всі будівельні процеси виконують певною технологічною і організаційною послідовності. Завдяки цьому досягається висока продуктивність, а також ритмічність робіт, забезпечуються стабільні темпи будівництва і максимально раціональне використання коштів матеріально-технічних.

Всі будівельні роботи на об’єкті зазвичай здійснюються генеральної підрядною організацією будівельно-монтажних (генпідрядник). Для виконання спеціальних робіт генпідрядник залучає субпідрядників (окремі спеціалізовані організації). Щоб продуктивність праці була максимальною, всі будівельні роботи повинні здійснюватися згідно заздалегідь розробленим проектах організації будівництва та виконання робіт.

Так звана технологічна карта регламентує терміни виконання, а також технологічну послідовність окремих процесів будівництва (при здійсненні заданого об’єму робіт за допомогою певного комплексу інструментів і машин). Вимоги, пропоновані до якості будівельних робіт, правила здійснення і приймання робіт регламентуються Будівельними нормами і правилами.

Сукупність способом здійснення будівельних робіт називають технологією виробництва будівельного. Процес її постійного вдосконалення на основі індустріалізації, використання засобів комплексної механізації різноманітних будівельних процесів дозволяє підвищувати темпи зростання трудової продуктивності, зменшувати трудові витрати і ступінь виробничого травматизму, а також здешевлювати будівництво і покращувати якість робіт.

З метою забезпечення здійснення зростаючих обсягів будівельних робіт без зростання кількості робочих передбачене подальше вдосконалення способів виконання окремих робіт, а також виключення найбільш трудомістких процесів за допомогою їх автоматизації і комплексної механізації. Наприклад, щоб скоротити обсяги зачисних робіт при здійсненні земляних будівельних робіт створюють спеціальні машини, які оснащені слідкуючі системами, здатними автоматично забезпечувати високу точність підготовки запланованого рівня підстав; щоб у ході розробки мерзлих ґрунтів знизити трудові витрати впроваджують такі методи розробки, як вибухові; щоб уникнути ручних процесів при в’язанні і установки арматури ЗБК їх окремих стрижнів виконують методом переходу до автоматизованого виробництва зварних арматурних каркасів і сіток, їх укрупнення, а також механізованого монтажу.

Завдяки збільшенню випуску ефективних матеріалів, виробів і конструкцій (наприклад, пористих заповнювачів, високоміцних бетонів, оздоблювальних, теплоізоляційних і покрівельних матеріалів з підвищеним рівнем заводської готовності, конструкцій на основі пластмас і з легких сплавів і т.д.) значно знижується матеріалоємність і трудомісткість будівництва, обсяги монтажних і транспортних робіт, є можливість подальшого вдосконалення технологій будівельного виробництва. Створення і удосконалення ручного та механізованого інструменту дозволяє істотно збільшувати продуктивність праці на санітарно-технічних, електромонтажних, оздоблювальних та інших будівельних роботах, які відрізняються великою трудомісткістю і многооперационностью.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Проверка комментариев включена. Прежде чем Ваши комментарии будут опубликованы пройдет какое-то время.